SOLUCIÓ D'IL·LUMINACIÓ DE CAMPS DE GOLF

golf course project

 

REQUISITS D'IL·LUMINACIÓ

El camp de golf té 4 zones: marca de sortida, carretera plana, perill i zona verda.

1. Marca Tee: la il·luminació horitzontal és de 100 lx i la il·luminació vertical és de 100 lx per veure la direcció, posició i distància de la pilota.

2. Carretera plana i perill: la il·luminació horitzontal és de 100lx, llavors la carretera es pot veure clarament.

3. Zona verda: la il·luminació horitzontal és de 200 lx per garantir un judici precís de l'alçada, el pendent i la distància del terreny.

 

RECOMANACIÓ D'INSTALLACIÓ

1. La il·luminació de la marca de sortida ha d'evitar ombres fortes.Escollir una làmpada de distribució de llum d'ampli rang per a la projecció de prop.La distància entre el pal de llum i la marca de sortida és de 5 metres i s'il·lumina des de dues direccions.

2. La il·luminació de carrer utilitza llums de distribució de llum estretes per garantir que la pilota de golf tingui suficient il·luminació vertical i luminància uniforme.

3. No hi hauria d'haver zona morta d'il·luminació ni enlluernament.


Hora de publicació: 09-maig-2020